Tilbygg

Alle tilbygg, påbygg, ombygginger av kjellere må søkes om til borrettslaget og kommunen. Enhver omgjøring av S-rom til P-rom er søknadspliktig til kommunen. 

I 2006/2007 gjennomførte Hammersborg-borrettslag en prosess med tilbygg i en og to etasjer. Gjennom dette ble det jobbet med byantikvaren og Trondheimkommune for å finne en løsning da byggene er i verneklasse C. Alle tegninger og vedlegg som ble brukt i søknaden den gang og senere har vært tilgjengelig gjennom borettslagsstyret. Styret ønsker å gjøre denne prosessen lettere for beboerne da flere og flere har henvendt seg vedrørende muligheten. Styret ønsker også å ta fatt i dette slik at det blir enda klarer for beboerne hvordan man skal gå frem slik at det ikke i igangsettes arbeid uten for de bestemmelser som borrettslaget har.

Fra denne siden vil det være mulig å laste ned komplette søknader klar for å fylles innen. Det er også mulig å laste ned situasjonsplanen i borettslaget, fargekart og vindusskjema, samt en ZIP-fil med PDFer av detaljer, plantegninger m.m.

Omgjøring av tilbygg og bygging av bod kan gjøres på egenhånd, men oppføring av råbygget til 2. etasje må gjennomføres av et ansvarlig byggefirma da dette blir et påbygg, et bygg som settes oppå et eksisterende bygg. Før tilbygg i 1.etasje skal endres må ytterbod være ferdig bygg. Styret kan bistå med å finne en best mulig plassering av ytterbod.

Prosessens gang:

  1. Last ned og fyll ut Søknad om byggearbeid.
  2. Søk til Styret. (Behandlingstid: estimert 40- dager.)
  3. Søk til Trondheim Kommune. (Behandlingstid: estimert 3+ mnd.)
  4. Igangsettelse av arbeid
    • Det skal sendes en igangsettelses-melding til Styret i det arbeidet starter.
    • Det skal sendes en ferdig-melding til Styret i det bygget er ferdig stilt utvending, og vær-tett.
  5. Ferdig-inspeksjon. Bygget skal innen 12 måneder fra igangsettelse være ferdig stilt utvendig – det vil si, vinduer, ferdig beiset/malt panel i riktigfarge, vær-tett, og så videre, skal være på plass slik at borrettslaget kan gjennomføre en ferdigstillingsrapport og dermed overta bygningsmassen. Inntil denne overleveringen av bygningsmassen har funnet sted vil det anses som andelseiers ansvar.

Tilbygg (1. etasje)

Alle andeler i 1. etasje har mulighet til å gjøre om bodene i tilbygget fra S-rom til P-rom. Dette vil være en søknadspliktig endring, både til borettslaget og Trondheim kommune. 

Dersom 1. etasje ønsker å gjøre om bodene, skal det oppføres en ny bod som kompensasjon for at 2. etasje mister sin eksisterende ytterbod. Dette arbeidet skal da skje ved at det (1) først oppføres en ny bod (se situasjonsplan for plassering) etter plantegninger for boder; (2) når boden er ferdig vil 2. etasje ha mulighet til å flytte sitt bod-innhold innen rimelige tid (minimum 2 uker frist) slik at arbeidet med omgjøring kan igangsettes. 

Bod: Det ligger klare føringer i tegningen for bod, disse skal følges. I boden skal det legges opp til strøm (lagt i mark), for hver av enheten skal ha egen strøm av lesning. Boden skal ikke være isolert.

Tegninger: Det ligger ett ferdig dokument for hver av tilbyggstørrelse (3.6m og 4.2m) for omgjøring av bod til bolig. Dette dokumentet inneholder alle detalj-, plan- og fasadetegninger brukt ved tidligere tilbygg.

Påbygg (2. etasje)

Alle andeler i 2. etasje har mulighet til å bygge ut opp på det eksisterende tilbygget. Dette vil da bli et påbygg og vil falle inn under kravet om at et ansvarlig byggefirma står for råbyggoppføringen. Dette vil være en søknadspliktig endring, både til borettslaget og Trondheim kommune.

Tegninger: Det ligger ett ferdig dokument for hver av tilbyggstørrelse (3.6m og 4.2m) for omgjøring av bod til bolig. Dette dokumentet inneholder alle detalj-, plan- og fasadetegninger brukt ved tidligere tilbygg.

Kjeller

Alle andeler har mulighet til å gjøre om bodene i kjelleren fra S-rom til P-rom. Dette vil være en søknadspliktig endring, både til borettslaget og til Trondheim kommune. Her vil det være nødvending å sett inn rømningsveier som følger kravet til kommunen. Vi der henviser borettslaget til husordensreglene:

«Det er også andelseiers ansvar å vedlikeholde kjellerrom som andelseier på egen risiko anvender til boligformål (for eksempel kjellerstue, kontor og lignende). Dersom det oppstår skader på kjellerarealer som anvendes til annet formål enn kjellerbod som følge av dårlig ytre vedlikehold (drenering, lekkasjer, montert lysgrav, muggsoppforekomster m.v.) dekkes kun skadeomfang tilsvarende bodareal i enkel kjellerbod. Øvrige utgifter forbundet med utbedring av skade, må andelseier selv stå til ansvar for.»

Andelseier har gjort om kjellerarealer til, kjellerstuer, treningsrom og vaskerom. Før det gjøres noe arbeid skal det søkes til borettslaget, samt Trondheim kommune. Søknad_U_kjeller. Her er det søkers ansvar å sørge for tilfredsstillende plantegninger med må, samt en beskrivelse av rommetsbruk og godkjenning fra andel i samme hus.

Dokumenter
Situasjonsplan.pdf
Fargekart.pdf
Vindusskjema.pdf
Tegninger_og_detaljer_1etg.zip
Tegninger_og_detaljer_2etg.zip
Sportsbod.pdf