På toppen av Steinberget ligger Hammersborg i skyggen av kong Sverres borg, på topppen av Steinberget, og grensende til Bymarka, ligger det idyliske Hammersborg – med Theisendammen og Blyberget bare et steinkast unna. Området består av horisontalt delte tomannsboliger, med store og åpne hager imellom. En plass i solen og med utsikt over fjorden. Vi som bor her føler oss priviligert.