Om Hammersborg

Vi er et relativt lite borettslag  bestående av 21 to-mannsboliger som i utgangspunktet var helt like. Dessuten har vi én enebolig som tidligere var et butikklokale men ble bygget om på midten av 1990-årene. Totalt er vi altså 43 boenheter fordelt på Gustav Byes vei, Rådmann Hammers vei og Roald Amundsens vei.

Husene ble ferdigstilt i 1953. Under byggingen var det en stor egeninnsats i form av dugnad fra de opprinnelige beboerne, som i alt vesentlig besto av  dyktige håndverkere. Laget er et selvstendig borettslag, men vi kjøper en del tjenester av TOBB, blant annet regnskapsførsel, inn- og utbetalinger, husleieinnkreving og liknende. Videre gir vår tilknytning til TOBB både laget og borettshaverne fordeler som for eksempel rabatter på kabel-TV, telefon og elektrisitet.

I perioden 2007-2009 har vi hatt et større rehabiliteringsprosjekt til en pris på omtrent 26 million kroner. Hensikten var i første rekke å oppgradere huskroppen med bedre isolasjon og vinduer samt en del andre mindre forbedringer. Et vesentlig tillegg var å erstatte gamle sykkelboder som vi hadde ved inngangspartiet. Samtidig laget vi i samarbeid med arkitekt og byantikvar et forslag til standard utvidelse av boarealet. Første etasje kan konvertere bodene til eget bruk, mens annen etasje kan bygge en etasje på toppen av bodene.

De som så seg i stand til det bestilte en slik utvidelse samtidig med rehabiliteringen fordi det var økonomsk gunstig. Det er derfor at det blant husene våre er en ganske iøynefallende variasjon. I noen hus har begge etasjer valgt å øke boligarealet, mens i andre er det bare én av etasjene som har valgt utvidelse, og i noen hus er begge etasjer uten tilbygg. Der hvor første etasje har valgt boareal er det oppført en frittstående bod til erstatning for den husnære boden. Den husnære boden er imidlertid bygget med et fundament som gjør det mulig å sette opp et to-etasjers tilbygg med boareal for begge etasjer. Framtidige beboere skal ha den samme muligheten som dagens beboere til å utvide sitt boareal. De er likevel bundet til å beholde den samme eksteriørmessige utforming som dagens tilbygg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *