Om styret og stell

Årsmøtet, som avholdes om våren, er lagets høyeste organ , og medlemmene velger her et styre som skal forestå den daglige drift.

For tiden består styret av følgende medlemmer:

Marit Selfjord (Leder)
Elisabeth Dalsaune
Mathias Strøm
Alexander Nynes
Hilde Røysland

Vara
Geir Arne Kjønstad
Per Arne Hansen

Representant fra TOBB
Unni Rydningen Bachke

Spørsmål
Vær vennlig å bruk:
Hammersborg@styrepost.no
E-poster vil bli besvart av styret når det avholdes styremøter.

Styret har sine møter og arkiv i et lokale i kjelleren av eneboligen, Roald Amundsens vei 74A.

Laget har ingen vaktmester eller andre fast ansatte.

Borettslaget eier og låner ut gratis til borettshaverne:
Tilhenger for personbil med lasteevne opptil 1040  kg.
Se mer informasjon under oppslag på Tobb Portalen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *