Strøsand

Det er bestilt mere strøsand til alle 4 kassene. Leveransen kommer så fort som mulig. Strø-apparatet blir satt ut i løpet av dagen i dag.

Invitasjon til workshop om utforming av jordet ved Sverresborg Folkemuseum, del II

Fra Øyvind Dalen Sørbøl: På vegne av byplankontoret i Trondheim kommune inviteres du/dere til andre del av workshop om utforming av jordet mellom Blyberget og Sverresborg folkemuseum.  Workshopen finner sted mandag 31. oktober kl. 10.00 til 12.00 i møterom Kobberkis i Fylkeshuset. Inngang er i Bytorget i Erling Skakkes gate 14.