Trampoline

Pga. nye regler er vi i styret pålagt å hente inn avtaler for bruk av trampoliner og lekeplassutstyr. Har du/dere trampoline eller annet lekeplassutstyr i hagen er det viktig at vedlagt skjema fylles ut og leveres hammersborg@styrepost.no